Junta General de
Cofradías y Hermandades

SEMANA SANTA DE FERROL

Política de Protección de Datos

De acordo con a normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, procedemos a informarlle do tratamento de datos persoais que realizamos dos nosos usuarios da presente páxina web.

 • Responsable de tratamento dos datos

JUNTA GENERAL DE COFRADÍAS Y HERMANDADES DE LA SEMANA SANTA DE FERROL
RÚA MAGDALENA Nº 224 – 15402 FERROL (A CORUÑA)
semanasantadeferrol@gmail.com

 • Finalidade do tratamento e lexitimación

JUNTA GENERAL DE COFRADÍAS Y HERMANDADES DE LA SEMANA SANTA DE FERROL poderá tratar os seus datos de carácter persoal de acordo con as seguintes finalidades:
SERVIZO DE ATENCIÓN AO USUARIO A TRAVÉS DO ENVÍO DE CORREOS ELECTRÓNICOS
Finalidade de tratamento: trataremos os datos estritamente necesarios para xestionar a súa petición.
Lexitimación: existe un interese lexítimo por ambas as partes para a resolución de solicitudes ou consultas.
En caso de reclamacións relacionadas cos nosos servizos, a lexitimación é o cumprimento de obrigacións legais pola nosa banda.
Prazo de conservación: o tempo necesario para dar resposta á súa solicitude e, en calquera caso, ata que transcorra o prazo de prescrición de posibles accións de responsabilidade derivadas do tratamento.
SERVIZO DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE WHATSAPP
Finalidade do tratamento: En caso de subscrición á nosa canle de difusión de noticias de interese relacionadas coa Semana Santa de Ferrol e cada unha das súas confrarías, trataranse os datos persoais para xestionar esa subscrición e enviarlle información personalizada sobre os nosos servizos.
Poderá darse de baixa a través do propio WhatsApp.
Lexitimación: A lexitimación é o seu consentimento.
Prazo de conservación: ata que decida deixar de recibir as nosas noticias.
Pode solicitar a baixa enviando un WhatsApp ao contacto “SemanaSantadeFerrol” co texto “Baixa”.

 • Destinatarios de cesións

XUNTA XERAL DE CONFRARÍAS E IRMANDADES DA SEMANA SANTA DE FERROL non cederemos os seus datos a terceiros, salvo para dar cumprimento a unha obrigación legal.

 • Política de cookies

Para revisar o tratamento de satos relativo ás cookies, pode consultar a política de cookies dispoñible nesta mesma páxina web.

Poderá configurar as súas preferencias respecto ao uso de cookies no propio aviso de configuración de cookies.

 • Dereitos

Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos.

 • Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.
 • Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión.
 • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a opoñerse ao tratamento.
 • Dereito á portabilidad dos datos.
 • Dereito á retirada do seu consentimento

Pode enviar a súa solicitude a través da conta de correo electrónico: semanasantadeferrol@gmail.com.
Se considera que non atendemos correctamente os seus dereitos, poderá formular unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, a través das seguintes vías:

 • Sede electrónica: www.aepd.es
 • Correo postal: C/ Jorge Juan 6, 28001 – Madrid
 • Teléfono: 901 100 099 – 91 266 35 17
 • Medidas de Seguridade

XUNTA XERAL DE CONFRARÍAS E IRMANDADES DA SEMANA SANTA DE FERROL ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/o o acceso non autorizado, teniendo en cuenta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas.