Junta General de
Cofradías y Hermandades

SEMANA SANTA DE FERROL

Cruz del Redentor

Cruz realizada polo ebanista ferrolán Jesús Yáñez Leira, coa que procesiona desde 2007 a imaxe do Redentor pertencente á Confraría da Mercé. Sae o Venres Santo, na Procesión do Crucificado, levantado sobre un trono. A imaxe do Redentor tamén procesiona o Mércores Santo, con Nosa Señora dos Cativos, pero vai sobre unha cruz máis sinxela, directamente sobre os ombreiros dos confrades.