Junta General de
Cofradías y Hermandades

SEMANA SANTA DE FERROL

Cristo da Boa Morte

Imaxe pertencente á Confraría da Soidade. Foi tallada polo escultor D. David dous Santos Feal no ano 2005, realizando ese mesmo ano a súa saída procesional. A talla representa a un Cristo vivo, agónico, representado no xusto momento do tránsito da vida á morte. Se o antigo Cristo da Luz era capaz de conmover a pesar da súa desproporción ou da súa carencia dun canon harmónico, a obra de Dous Santos camiña na mesma liña. Trátase de lograr a máxima emotividade no fiel, a través dun rostro sufriente, agónico, entristecido. A mirada deste Cristo logra captar toda atención, é nela onde reside e radica a maior expresividade do crucificado. Sobre a súa fronte apóiase unha coroa de espiñas natural e o contido simbólico compáctase coas tres potencias.

Procesiona na tarde do Martes Santo pola rúas de Ferrol Lanuxe.