Junta General de
Cofradías y Hermandades

SEMANA SANTA DE FERROL

A confraría das Angustias celebrará eleccións o día 8 de outubro

A Confraría das Angustias informa da celebración de eleccións para a renovación da súa Xunta de Goberno, co seguinte calendario:

Día 15 de setembro
Ás 18:00 horas: constitución da mesa electoral.
De 18:30 a 20:00 horas: presentación de candidaturas cos seus correspondentes avais.
Ás 20:30 horas: comunicación ao Bispado de candidaturas e publicación das mesmas.
Día 8 de outubro
Ás 18:00 horas en primeira convocatoria ou ás 18:30 horas en segunda convocatoria, asemblea xeral. Orde do día:
Informe do Presidente.

Informe do Secretario.
Votación para elección de nova Xunta de Goberno.
Comunicación ao Bispado dos resultados e publicación da elección.

 

Síguenos

Comparte